Uživatelské jméno:
Heslo:
Registrovat
Zapomněli jste heslo?
Počasí ve světě
Doporučujeme
Sociální sítě
Copyright, práva a povinnosti

1. Obecná ustanovení


David Musil (IČ: 87977800, zapsán do živnostenského rejstříku), který je autorem těchto webových stránek (dále jen "autor") a Hedvika Pineckerová (IČ: 60216981), který je vlastníkem webových stránek a celého projektu Cool-dovolena.cz (dále jen "vlastník"), vydávají podmínky a právní omezení k používání těchto internetových stránek (dále jen "podmínky"), umístěných na adrese www.cool-dovolena.cz (dále jen "internetové stránky").


Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které chtějí užívat, nebo již užívají tyto internetové stránky ("dále jen uživatelé").


Vlastník těchto stránek, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon"), oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.


Autor těchto webových stránek se zavazuje, že zdrojové kódy tohoto projektu neposkytne třetím osobám a nebude je dále šířit. Toto omezení se však netýká modulu administrace, která je použita ve většině webových projektů autora.


2. Používání internetových stránek


Užívat tyto internetové stránky, jinak než pro vlastní informativní potřebu, bez souhlasu jejich autora a vlastníka není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany autora a vlastníka v souladu s autorským zákonem. Používání těchto internetových stránek je pro všechny osoby bezplatné.


Je přísně zakázáno zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty těchto internetových stránek. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto internetových stránek má pouze autor a vlastník.


3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti


Informace publikované na těchto internetových stránkách vycházejí z informací, které jejich vlastník poskytuje pro veřejnost. Autor ani vlastník neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách a může je bez předchozího upozornění kdykoliv změnit. Autor ani vlastník těchto internetových stránek nenesou žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s jejich užíváním.


Autor ani vlastník dále nenesou žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím těchto internetových stránek. Všechny objekty, které jsou na těchto internetových stránkách umístěny, jsou zde na přání vlastníka a autor tedy nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody třetím osobám a porušené právní podmínky. Autor ani vlastník nenesou žádnou odpovědnost ani za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím těchto internetových stránek.


Autor ani vlastník neodpovídají za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (diskusní fóra), a vyhrazují si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.


4. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů


Přístup na tyto internetové stránky může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude autor s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.


5. Závěrečná ustanovení


Zveřejnění jakýchkoli údajů či informací na těchto internetových stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze autor a vlastník. Podmínky a právní omezení používání těchto internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.


Datum vydání: 09. 07. 2012
David Musil, Hedvika Pineckerová - Všechna práva vyhrazena.

Cool-dovolena.cz | Copyright | Podmínky | Odkazy Realizoval David Musil