Uživatelské jméno:
Heslo:
Registrovat
Zapomněli jste heslo?
Počasí ve světě
Doporučujeme
Sociální sítě
Kurzovní lístek

TOPlist
Optimalizace webu Cool dovolená - PageRank.cz
Detail aktuality

Inspirace na letní dovolenou

Pojištění on-line

Cestovní pojištění nám může pomoci vyřešit problémy, které jsou spojeny s cestováním. Umožní nám cestovat za odpočinkem nebo za prací po celém světě s pocitem klidu. Když se v zahraničí dostaneme do problémů, nezůstaneme bez pomoci. Základem tohoto pojištění je úhrada léčebných výloh včetně potřebného zajištění na místě v případě potřeby lékařské pomoci v zahraničí.

Cestovní pojištění má několik druhů – turistické, pracovní, studijní pobyty, au-pair a další. Jednotlivé druhy mají stanoveny různě vysoké pojistné částky jako horní limit plnění. K dispozici jsou také rodinné balíčky, které výhodně pojistí celou rodinu na opakované výjezdy do zahraničí.

K dispozici jsou následující připojištění:

úrazové pojištění

Pro případ smrti, trvalé invalidity či trvalých následků při úrazu

pojištění odpovědnosti za újmu

Pro případ, že způsobíte majetkovou škodu či újmu na zdraví jiné osobě

pojištění zavazadel

Pojištění cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby pro případ poškození, zničení či odcizení

pojištění zpoždění zavazadel

Pro případ, že chybou dopravce dojde ke zpoždění zavazadel po příletu do cílové destinace – hradí nutné náklady na nejnutnější vybavení

pojištění zpoždění letu

Pro případ, že dojde ke zpoždění odletu veřejného dopravního prostředku na pravidelné lince (neplatí pro charterové lety)

pojištění nevyužití dovolené

Pro případ, kdy nelze nastoupit dovolenou ze závažného důvodu – např. hospitalizace z důvodu nemoci nebo úrazu, úmrtí blízkého příbuzného či poškození bytu/domu živelní událostí

pojištění únosu letadla

Pro případ zdržení v souvislosti s únosem letadla

pojištění storna zájezdu

Uhrazení části stornopoplatku, pokud je nutné z vážných důvodů zrušit zájezd – vážné onemocnění či úraz, úmrtí, poškození majetku živelnou událostí, občanské nepokoje či živelná pohroma v místě destinace

připojištění chronických onemocnění

Krytí neodkladného léčení v případě náhlého zhoršení chronického onemocnění či komplikací po ambulantním zákroku, který jste podstoupili před cestou

pojištění nákladů veterinární léčby

Hradí náklady veterinární léčby či úhynu zvířete, pouze psi a kočky určitého stáří, musí mít pas a osvědčení o zdravotním stavu před cestou

Součástí léčebných výloh je také nepřetržitá asistenční služba – v naléhavých situacích vám bude v zahraničí poskytnuta telefonická pomoc.

Pojištění lze sjednat pouze před nastoupením cesty pojištěných osob (před opuštěním ČR). Při použití platební karty je smlouva sjednána on-line – smlouvu budete mít během okamžiku v e-mailu. Pojistná smlouva nemůže být uzavřena se zpětnou platností.

Připojištění na rizikové sporty je možno vybrat při sjednávání pojištění.

Pokud cestujete do více zemí v rámci jedné smlouvy, uveďte při sjednání pojištění nejvzdálenější zemi (stát), do které budete cestovat nebo stát, ve kterém budete pobývat nejdelší dobu. Územní platnost pojištění je obvykle celá Evropa nebo celý svět včetně USA.

přidáno: 18.03.2016 13:25:33

Zpět na přehled aktualit | Zpět na úvodní stránku

Cool-dovolena.cz | Copyright | Podmínky | Odkazy Realizoval David Musil